Bouwbegeleiding

Tijdens het begeleiden van een bouwproject adviseert Marhego in de keuze van een (onder)aannemer en constructeur. Ook onderhouden wij het contact met aannemers/uitvoerders en houden we het bouwproces nauwlettend in de gaten.

Met het oog op de kosten en het uiteindelijke resultaat doen wij, indien nodig, aanpassingen in de aanbestedings- of uitvoeringsfase.