Omgaan met welstandseisen

In onze jarenlange ervaring hebben wij regelmatig meegemaakt dat een ontwerp een ‘gevecht’ werd tussen de welstand van een gemeente en de ontwerpeisen van de architect.  Een dergelijke situatie zorgt ervoor dat talloze aanpasrondes nodig zijn om tot een definitief ontwerp te komen. Dit was in alle gevallen zéér tijdrovend en kostbaar.

Naar onze mening kun je van te voren, met behulp van goede communicatie met de desbetreffende ambtenaar, prima inschatten hoe ver je kunt gaan en wat geoorloofd is. Marhego zorgt voor voldoende inzicht bij de gemeente voordat begonnen wordt met tekenen. Hierdoor besparen wij u (en onszelf) een hoop tijd, moeite en uren.