Constructieberekening

Tot slot is bij een bouwaanvraag een constructieberekening benodigd. Hoe klein de verbouwing ook is, de gemeente zal altijd (mits de bouw vergunning vrij is) om eenconstructieberekening vragen.

Bij verbouw of nieuwbouw is het belangrijk dat het constructieve gedeelte van het bouwproject overeind blijft staan en voldoet aan de regelgeving. Bij aanpassingen van bestaande of bij nieuwe constructieve gedeeltes zijn constructieberekeningen nodig. Dit gedeelte laten wij standaard uitvoeren door een erkend constructeur.

Ook kunnen ter verduidelijking in de bouwaanvraag fase, maar zeker ook in de bestek- en/of werktekening fase constructie tekeningen bijgeleverd worden.

Hieronder een voorbeeld van een (klein) gedeelte van een constructieberekening en een constructietekening.