Oppervlakte-/ inhoudsberekening

Oppervlakte- en inhoudsberekeningen worden door makelaarskantoren gebruikt om onder andere de BVO (bruto vloer oppervlakte), NVO (netto vloer oppervlakte) en de VVO (vrij verhuurbare vloeroppervlakte) te verkrijgen.

Dit alles wordt gedaan aan de hand van NEN 2580. Dit is de officiële Nederlandse norm voor het bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen volgens bepaalde termen, definities en bepalingsmethoden.

De overheid gebruikt met name de norm om bruto en netto inhouden van gebouwen te berekenen. Dit is nodig om te kijken of het maximum bebouwingsvolume op een kavel in de desbetreffende gemeente niet overschreden wordt.

Marhego voorziet in volledige berekeningen van oppervlaktes en inhouden voor uw gebouw volgens de gangbare NEN 2580 norm. Dit uiteraard begeleid en, indien gewenst, met de nodige tekeningen.