EPC berekening

Nieuwe gebouwen in de woning- en utiliteitsbouw dienen volgens het bouwbesluit te voldoen aan eisen op het gebied van energiezuinigheid. Deze eisen worden uitgedrukt in de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Hoe lager de EPC, hoe minder energie een gebouw verbruikt. Een EPC berekening geldt voor onbeperkte tijd en moet alleen opnieuw uitgevoerd worden als het desbetreffende pand ingrijpend wordt gerenoveerd.

Sinds 1 januari 2015 geldt een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) eis van 0,4 (voor nieuwbouw woningen). De verwachting is dat dit naar 0,0 gaat in 2020.

Dit houdt in dat een nieuwbouw woning uiteindelijk energieneutraal opgeleverd moet gaan worden. Dit kan op meerdere manieren gebeuren (energie toevoer door middel van externe bronnen, of proberen de energie uitvoer zo beperkt mogelijk te houden, of een combinatie hiervan).

Wij helpen u graag bij het nadenken hierover en de verdere invulling van het gehele energieconcept voor uw bouwopgave (woningbouw en utiliteitsbouw).

De EPC berekening wordt meegenomen in zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp.